Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] なにかしら

Cấu trúc

なにかしら (  Gì đó )

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Diễn tả một sự việc không thể biểu thị rõ ràng. Bao hàm ý nghĩa không chỉ một mà còn có nhiều cái khác. Do 「なにか知らぬ」、「なにか知らん」 chuyển thành.

Được đóng lại.