Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] てでも

Cấu trúc

てでも ( Cho dù phải… vẫn )

[V-てでも]

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Biểu thị một cách thức mạnh mẽ, cứng rắn. Theo sau là những từ ngữ diễn tả nguyện vọng, ý chí mạnh mẽ. Cách nói này diễn tả một quyết tâm mạnh mẽ : để thực hiện một chuyện gì đó, dù có phải sử dụng những cách thức cực đoan cũng không do dự.

Được đóng lại.