Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] それを

Cấu trúc

それを (  Vậy mà … bây giờ lại )

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Có nghĩa là 「それなのに」 (mặc dù thế), dùng để trách cứ đối phương về một trạng thái trong hiện tại, do đã thay đổi ngược lại so với trạng thái trước đó. Thường dùng kèm với「今さら」(bây giờ thì đã …) hoặc 「今になって」 (đến bây giờ mới…),v.v…

 

Được đóng lại.