Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] それはそれとして

Cấu trúc

それはそれとして  

( Tạm thời không nói chuyện ấy / ngoài ra (hãy còn)

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Dùng trong trường hợp muốn nêu tiếp một sự việc khác, từ một góc độ hơi khác, sau khi đã tạm thời chấp thuận một sự việc trước đó.

Được đóng lại.