Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] それはそれでいい

Cấu trúc

それはそれでいい ( Như thế là tốt )

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Dùng như một lời mào đầu, những khi muốn nêu lên một sự việc khác, trên cơ sở (tiền đề) là đã chấp thuận một việc trước đó.

Được đóng lại.