Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] それにしても

Cấu trúc

それにしても

( Cho dù có thế đi nữa / vẫn biết thế, nhưng / mà nghĩ cũng lạ )

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Biểu thị ý nghĩa “dù có cân nhắc đến chuyện ấy đi nữa”. Dùng trong trường hợp tuy tạm thời tiếp nhận sự việc được nói đến trước đó, nhưng vẫn nêu lên một sự kiện có nội dung không ăn khớp với sự việc đó.

Được đóng lại.