Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] そのうち

Cấu trúc

そのうち ( Chẳng bao lâu nữa / chẳng mấy chốc nữa )

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Biểu thị ý nghĩa 「今からあまり時間がたたないうちに」 (nội trong một thời gian không lâu lắm, kể từ bây giờ). Dùng trong văn nói. Tương ứng, trong văn viết có hình thức 「いずれ」 . Cũng nói 「そのうちに」.

Được đóng lại.