Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] R-あがる「hướng lên」 V lên

Cấu trúc 

R-あがる「hướng lên」 V lên

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Đi kèm với động từ dạng liên dụng, có ý nghĩa chỉ động tác, sự chuyển động lên phía trên hoặc trạng thái đang hướng lên phía trên. Các ví dụ từ (5) đến (8) là cách nói hình tượng với ý nghĩa “hướng lên phía trên”.

 

Được đóng lại.