Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 46 : ~たり。。。~たりする ( Làm ~ làm, và )

Giải thích:

 

Dùng để liệt kê nhiều hành động hay tính chất của sự vật

 

Ví dụ :

 

私は歩かったり、音楽を聞かったりする好きです。
 
Tôi thích đi bộ và nghe nhạc
 
先週私はスーパーに行ったり、書店に行ったりしました。
 
Tuần trước tôi đi siêu thị và nhà sách
 
このかばん大きかったり、重かったりするかばん。
 
Cái cặp này to và nặng
 
あの人は親切だったり、朗らかった人です。
 
Người đó lúc nào cũng thân thiện và vui tính
 
彼はハンサムだったり、賢かった人です
 
Anh ta đẹp trai và thông minh
 

Được đóng lại.