Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N4 ] Câu 28 : ~てはいけません~ ( Không được làm )

*Giải thích:
 
Mẫu câu này biểu thị ý nghĩa “cấm” hay “không được” làm một việc gì đó.
 
Dùng để trả lời cho câu hỏi [ Động từ thểてもいいですか?]
 
*Ví dụ:
 
ここで車に止めてはいけません。駐車禁止ですから。
 
Không được đậu xe ở đây. Vì đây là khu vực cấm đậu xe.
 
ここでタバコを吸ってはいけませんか?
 
Tôi hút thuốc ở đây có được không?
 
いいえ。吸ってはいけません。
 
Không, không được hút
 
*Chú ý:
 
Đối với câu hỏi [ Động từ thểてもいいですか?],
khi muốn nhấn mạnh câu trả lời không được thì có thể lược bỏ
[ Động từ thểては] mà chỉ trả lời là [ いいえ, いけません」Cách trả lời này không dùng với người trên
 
 
先生、ここで話してもいいですか?
 
Thưa cô, chúng em nói chuyện ở đây có được không?
 
いいえ、いけません。
 
Không, không được
 
 

Được đóng lại.