Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N4 ] Câu 15 : ~よう~ ( Hình như, có lẽ )

 

Giải thích:
 
「~ ようです」 là cách nói biểu thị sự suy đoán mang tính chủ quan, dựa trên thông tin mà người nói nhận bằng giác quan của mình. Đôi khi phó từ 「どうも」, với nghĩa là không rõ nội dung mà mình nói là sự thật hay không được dùng kèm theo trong mẫu câu này.
 
Ví dụ:
 
この点については次のようなことが言えよう。
 
Về điểm này có thể nói như sau.
 
山沿いでは雪になるよう。
 
Ở vùng ven núi cò lẽ sẽ có tuyết rơi.
 
午後からは全国的に晴れよう
 
Có lẽ từ đầu buổi chiều thời tiết sẽ tốt trên khắp cả nước.

Được đóng lại.