Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 95 : ~にかんする/~にかんして ( Liên quan đến )

Giải thích:

Liên quan đến việc….

Ví dụ :

その問題にかんして質問したいことがある。
 
Tôi có điều muốn hỏi liên quan đến vấn đề đó
 
コンピュータに関する彼の知識は相当なものだ
 
Kiến thức về vi tính của anh ấy rất khá
 
こんないたずらをするのはあいつに決まっている。
 
Kẻ làm trò chọc phá này nhất định là anh ta
 

Được đóng lại.