Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 76 : ~てならない~ ( Hết sức, vô cùng, chịu không nổi )

Giải thích:
Diễn tả trạng thái có một tình cảm, cảm giác nào đó tự nhiên nảy sinh ra mà không kiểm soát được.
Phần nhiều đó là những trường hợp diễn tả việc kiềm chế một trạng thái dù có muốn kiềm chế cũng không kiềm chế được, do vậy mức độ tình cảm cũng rất cao.

Ví dụ : 

 

将来がどうなるか、不安でならない。
 
Lo ơi là lo, không biết tương lai sẽ ra sao?
 
子供のころニンジンを食べるのがいやでならなかった。
 
Khi còn nhỏ tôi ghét ăn cà rốt vô cùng
 
昨日の英語の試験の結果が気になってならない。
 
Tôi lo cho kết quả bài thi anh văn hôm qua hết sức
 

Được đóng lại.