Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 64 : ~っこない ( Tuyệt đối không )

Giải thích:

っこない : tuyệt đối không , chắc chắn không 

Ví dụ :

毎日5時間は勉強しなさい。
 
Mỗi ngày học ít nhất là 5 tiếng
 
そんなこと、できっこないよ。
 
Chuyện đó, làm không được đâu
 
いくら彼に聞いても、本当のことなんか言いっこないよ。
 
Bạn có hỏi anh ta bao nhiêu đi nữa, anh ta cũng không nói thật đâu.
 
山口さんたんか、頼んだってやってくれっこないよ。
 
Những người như anh Yamaguchi có nhờ cũng không có chuyện làm giúp cho đâu
Chú ý:
Thường dùng trong hội thoại
Thể hiện sự phán đoán mang tính chủ quan của người nói

Được đóng lại.