Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 45 : こそ ( Chính vì )

Giải thích:

Dùng để nhấn mạnh

Ví dụ 

今年こそ「源氏物語」を終わりまで読むぞ。
 
Năm nay chính là lúc phải đọc xong cuốn “Truyện Genji”
 
それでこそわれわれが見こんだとおりの人物だ。
 
Hành động ấy chứng tỏ anh ấy là người chúng ta kỳ vọng
 
よろしくお願いします
 
Nhờ anh giúp đỡ cho
 
こちらこそよろしく。
 
Chính tôi mới là người phải nhờ anh giúp đỡ
 

Được đóng lại.