Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 33 : ~せえ~( Đến cả, thậm chí )

*Giải thích:
 
Lấy ví dụ cực đoan nhất để diễn tả tính chất đương nhiên những vấn đề khác (ở mức độ thấp hơn)
 
*Ví dụ:
 
そんなことは小学生でさえ知ってるよ
 
Những chuyện như thế thì ngay cả học sinh tiểu học cũng biết
 
その本はあまりにも面白くて、食事の時間さえもったいないと思ったほどだった。
 
Cuốn sách ấy rất hấp dẫn, hấp dẫn đến mức tôi không muốn ngừng đọc phút nào, ngay cả trong giờ cơm
 
*Chú ý:
 
Khi gắn さえvào các danh từ thì các trợ từが ,を được tĩnh lược , còn các trợ từ khác thì có thể giữ nguyên
 
 
あのころは授業料どころか家賃さえはらえないほどまずしかった。
 
Hồi đó, tôi túng đến nỗi, nói gì đến học phí, ngay cả tiền nhà cũng không trả nổi

Được đóng lại.