Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 91 : ~ことから~ ( Vì… )

Giải thích:

Với mậu câu [AことからB] thì A sẽ thể hiện lý do, nguyên nhân, căn cứ để nói B

Ví dụ:

田舎には大学がありませんことから都市へ学習しました。
 
Vì ở quê không có trường đại học nên tôi phải lên thành phố học
 
この地方には花がたくさんあることから週末多い人を花見ます。
 
Vùng này vì có nhiều hoa nên cuối tuần thường có nhiều người tới ngắm hoa
 
町並みが昔のままに保存され、古い家も多いことから、その町は ”古い町”と呼ばれている。
 
Vì dãy nhà được bào tồn nguyên như ngày xưa và có nhiều ngôi nhà cổ nên người ta gọi nơi này là phố cổ
 

Được đóng lại.