Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 74 : ~かのようだ/~かのような/~かのように ( Với vẻ giống như là….. )

Ví dụ :

この雪はまるで綿かのようだ。
 
Tuyết này nhìn có vẻ giống bông.
 
彼はあなたが思っているかのような人ではない。
 
Anh ấy là người không giống như bạn nghĩ đâu
 
母親が美人だったかのように、娘たちもみな美人ぞろいだ。
 
Mấy cô con gái ai cũng đẹp với vẻ giống như mẹ mình ngày trước vậy.
 

Được đóng lại.