Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 5 : ~わけです~ ( Đương nhiên là, tức là, cuối cùng cũng là, là )

Giải thích:
 
Dùng trong trường hợp biểu thị ý muốn nói một việc trở nên như thế là đương nhiên vì đã có nguyên nhân, lý do trước đó.
 
Dùng trong trường hợp khi muốn nói rằng đương nhiên sẽ có kết quả như thế vì đi theo trình tự, hướng đi, sự thật, tình huống nào đó.
 
Ví dụ:
 
イギリスとは時差が8時間あるから、日本が11時ならイギリスは3時なわけです。
 
Vì Nhật chênh 8 tiếng đồng hồ so với Anh, nên nếu ở Nhật là 11h thì ở Anh là 3h
 
彼女は日本で3年間働いていたので、日本の事情にかなり詳しいわけである。
 
Cố ấy đã làm việc bên Nhật 3 năm, vì vậy biết khá tường tận về tình hình bên Nhật
 
Chú ý:
 
Trước hay sau  わけだ  thường luôn có một vế biểu thị lý do, nguyên nhân hoặc trình tự
 

Được đóng lại.