Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 31 : ~ようなきがする~(~ような気がする) Có cảm giác là, dường như là…..

Ví dụ :

ちょっと期待を裏切られたような気がする。
 
Tôi cảm thấy dường như là có chút gì đó không được như mong đợi
 
もう他に方法はないような気がする。
 
Tôi cảm thấy hình như không còn cách nào khác nữa rồi
 
何となく不吉なことが起こるような気がする。
 
Tôi có cảm giác dường như sẽ xảy ra chuyện chẳng lành hay sao ấy
 

Được đóng lại.