Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 21 : ~まんいち(~万一)Nếu lỡ trong trường hợp…..

*Giải thích:
 
Thường được sử dụng với ý nghĩa xấu
 
*Ví dụ:
 
万一あの夫婦は離婚したら子供たちに大変です。
 
Nếu lỡ trong trường hợp vợ chồng đó li hôn thì sẽ khó khăn cho bọn trẻ
 
万一彼は仕事を辞めたら皆さんは寂しくなれるです。
 
Nếu lỡ trong trường hợp anh ấy nghĩ việc thì có thể mọi người sẽ buồn
 
万一ベトナムは今の経済の不況に回復ことができなければ10年後経済の状態は酷くなってくると思います。
 
Nếu lỡ trong trường hợp Việt Nam không thể khôi phục được nền kinh tế thì tôi nghĩ trong 10 năm nữa nền kinh tế sẽ trở nên tồi tệ

Được đóng lại.