Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 109 : ~にしろ/~にせよ ( Cho dù…thì cũng, dẫu cho….thì cũng )

Ví dụ:

来るにせよ来ないにせよ、連絡ぐらいはしてほしい。
 
Dù đến dù không tôi cũng muốn anh báo qua cho tôi biết
 
いずれにせよもう一度検査をしなければならない。
 
Đằng nào thì cũng phải kiểm tra thêm một lần nữa
 
どちらの案を採用するにしろ,メンバーには十分な説明をする必要がある。
 
Cho dù thông qua phương án nào đi nữa, thì cũng cần giải thích đầy đủ cho các thành viên
 

Được đóng lại.