Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 88 : ~すべがない ( Không có cách nào, hết cách )

Ví dụ:

製造過程で、そんなひどいことが行われているなんて、一般消費者は知るすべがない。
 
Những chuyện kinh khủng như thế được xảy ra trong quá trình sản xuất thì nhìn chung người tiêu thụ sẽ không có cách nào mà biết được.
 
住所は知らないし、もらった携帯電話も繋がらないし、もう連絡するすばがない。
 
Địa chỉ không biết, vả lại điện thoại cầm tay cũng không kết nối được thì hết cách liên lạc.
Chú ý:
Thường sử dụng các từ 解決、改善、確認、救済。
Thường dùng nguyên cụm từ なすすべがない。

Được đóng lại.