Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 79 : ~かれ~かれ ( Cho dù…cho dù )

Giải thích:

Sử dụng tính từ mang ý nghĩa đối lập nhau, để nói dù thế nào đi nữa thì sự việc đề cập giống nhau.

Ví dụ:

遅かれ早かれ、山田さんも来るでしょう。
 
Dù sớm dù muộn thế nào rồi anh Yamada cũng sẽ đến.
 
人は多かれ少なかれ、悩みをもっているものだ。
 
Dù ít dù nhiều, ai cũng có một nỗi khổ tâm.
Chú ý:
Trường hợp tính từ 悪い sẽ đổi thành悪しかれ(あしかれ)
 

Được đóng lại.