Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 72 : ~いかに~ても ( Dù thế nào thì )

Giải thích:

Dùng trong trường hợp biểu thị dù trạng thái, mức độ của sự vật, sự việc ở mệnh đề trước có thế nào đi nữa thì sự vật / sự việc ở mệnh đầ sau vẫn được thành lập. Đây là một dạng của mệnh đề nhân quả nghịch ( dù A thì B vẫn)

Ví dụ :

いかに工夫をこらしても、家族は私の料理には何の関心も示さない。
 
Dẫu tôi có cố gắng thế nào, mọi người trong gia đình cũng không thể hiện tí quan tâm nào đến món ăn của tôi làm.
 
いかに頭がよくても体が弱くてはこの仕事はつとまらない。
 
Dù có thông minh đến đâu đi nữa mà không có thể lực thì cũng không thể làm côngviệc này được

Được đóng lại.