Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 22 : ~たところで ( Dù…thì cũng không )

Giải thích:

Dùng trong trường hợp nói lên phán đoán chủ quan của người nói, mang ý nghĩa phủ định lại giả thiết đó là vô ích hay đi ngược lại với dự đoán.

Ví dụ :

今頃になって急いだところで、無駄だ。
 
Bây giờ dẫu cho có vội vã đến đâu cũng vô ích thôi
 
到着が少しぐらい遅れたところで問題はない。
 
Dẫu cho có tới muộn một chút cũng không vấn đề gì
 
頑丈な作りですから倒れたところで壊れる心配はありません。
 
Đồ này làm rất chắc chắn nên dẫu có đổ xuống cũng không lo bị hỏng
 

Được đóng lại.