Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 18 : ~にたる(~に足る)Xứng đáng, đủ để

* Giải thích:
 
Diễn tả sự việc mặc dù làm như vậy nhưng có đầy đủ giá trị …
 
* Ví dụ:
 
学校で子供たちが信頼するにたる教師に出会えるかどうかが問題だ。
 
Vấn đề là ở trường học chúng ta có thể gặp được hay không những thầy giáo đáng để cho bọn trẻ tin tưởng
 
一生のうちに語るに足る冒険などそうあるものではない。
 
Trong đời một người, không dễ gì có được một cuộc mạo hiểm đáng kể lại như thế
 

Được đóng lại.