Cùng nhau học tiếng nhật

[ JPO Tin Tức ] 7月に西の地方で降った雨の被害は1兆7000億円ぐらい

がつ西にし地方ちほうったあめ被害ひがいは1ちょう7000おくえんぐらい
*****

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Được đóng lại.