Cùng nhau học tiếng nhật

[ JPO Tin Tức ] 札幌で爆発 「部屋でスプレー120本のガスを出した」

札幌さっぽろ爆発ばくはつ 「部屋へやスプレー120ぽんガスした」
*****

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

 

Được đóng lại.