Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 題 ( Đề )

Kanji:

Âm Hán:

Đề

Nghĩa: 

Chủ đề, Đề tài, đề mục

Kunyomi: 

ひたい

Onyomi: 

ダイ

Cách viết:

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
お題目おだいもくlễ cầu nguyện
別問題べつもんだいvấn đề khác
出題しゅつだい sự đặt ra vấn đề
主題しゅだいchủ đề
例題れいだいví dụ mẫu; bài tập mẫu

Được đóng lại.