Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 長 ( Trường )

 

Kanji:

Âm Hán:

Trường, trưởng

Nghĩa: 

Trường giang, sở trường; hiệu trưởng

Kunyomi: 

なが (い)

Onyomi: 

チョオ

Cách viết:

 

 

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
中波長ちゅうはちょうbước sóng vừa
低成長ていせいちょうsự tăng trưởng thấp
会長かいちょうchủ tịch (công ty); hội trưởng
中長期ちゅうちょうきtrung kỳ; vừa và dài hạn
中隊長ちゅうたいちょうtrung đội trưởng

Được đóng lại.