Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 部 ( Bộ )

 

Kanji:

Âm Hán:

Bộ

Nghĩa: 

Bộ môn , bộ phận

Kunyomi: 

くみ,べ

Onyomi: 

Cách viết:

 

 

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
一部いちぶmột bản (copy)
中央部ちゅうおうぶkhu vực trung tâm
下部かぶhạ bộ
一部分いちぶぶん một phần
中部ちゅうぶmiền trung; vùng trung bộ

Được đóng lại.