Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 道 ( Đạo )

 

Kanji:

Âm Hán:

Đạo

Nghĩa: 

Đạo lộ, đạo đức, đạo lí

Kunyomi: 

みち

Onyomi: 

ドオ, トオ

Cách viết:

 

 

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
て拳道てこんどうmôn võ Taekondo
中水道ちゅうすいどうnước thải tái chế
並木道なみきみちĐại lộ có 2 hàng cây ở 2 bên đường
上り道のぼりみちCon đường dốc
不道徳ふどうとくthất đức

Được đóng lại.