Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 連 ( Liên )

 

Kanji:

Âm Hán:

Liên

Nghĩa: 

Liên tục, liên lạc

Kunyomi: 

つら(なる) , つ(れる)

Onyomi: 

レン

Cách viết:

 

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
ソ連ソれんLiên xô
それんliên-xô; xô viết
ソ連邦それんぽうliên bang Xô Viết
国連こくれんliên hiệp quốc; liên hợp quốc
御連絡ごれんらくsự liên lạc
愚連隊ぐれんたいhội đầu gấu; nhóm đầu trộm đuôi cướp; lũ ma cà bông

Được đóng lại.