Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 要 ( Yêu )

Kanji:

Âm Hán:

Yêu,yếu

Nghĩa: 

Yêu cầu , chủ yếu

Kunyomi: 

い (る)

Onyomi: 

ヨオ

Cách viết:

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
不必要ふひつよう không thiết yếu
不要ふようkhông cần thiết
主要しゅようchủ yếu; quan trọng
主要なしゅようなchính; giản yếu; mấu chốt
主要品しゅようひんhàng chủ lực

Được đóng lại.