Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 総 (Tổng)

Kanji:

Âm Hán:

Tổng

Nghĩa: 

Tổng cộng

Kunyomi: 

すべ(て),す(べる)

Onyomi: 

ソウ

Cách viết:

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
総会そうかいcuộc tổng hội họp
総合そうごうsự tổng hợp
総収入そうしゅうにゅうdoanh thu
総利益そうりえきlãi mộc
総動員そうどういんtổng động viên

Được đóng lại.