Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 税 ( Thuế )

 

Kanji:

Âm Hán:

Thuế

Nghĩa: 

Thuế vụ

Kunyomi: 

みつぎ

Onyomi: 

ゼイ

Cách viết:

 

 

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
二重税にじゅうぜいthuế đánh hai lần
保税品ほぜいひんhàng nợ thuế
住民税じゅうみんぜいthuế cư trú; tiền thuế cư trú
人頭税にんとうぜいThuế bình quân theo đầu người
付加税ふかぜいThuế bổ sung

 

Được đóng lại.