Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 最 ( Tối )

 

Kanji:

Âm Hán:

Tối

Nghĩa: 

Tối đa, tối cao

Kunyomi: 

もっと(も)

Onyomi: 

サイ

Cách viết:

 

 

 

Ví dụ:

KanjihiraganaNghĩa
最ももっともvô cùng; cực kỳ
最上さいじょうsự tối thượng; sự tốt nhất
最先端さいせんたんmới nhất; tốt nhất
最低さいていthấp nhất; tồi nhất; ít nhất; tối thiểu
最中さいちゅうtrong khi; đang

 

Được đóng lại.