Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 新 ( Tân )

 

Kanji:

Âm Hán:

Tân

Nghĩa: 

Mới, cách tân, tân thời

Kunyomi: 

あたら ( しい )

Onyomi: 

シン

Cách viết:

 

 

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
お新香おしんこdưa chua
一新いっしんsự cải cách
ごしんぞうvợ; phu nhân
ご一新ごいっしんsự phục hồi
刷新さっしんsự đổi mới
ご新造ごしんぞvợ; phu nhân

Được đóng lại.