Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 掲 ( Yết )

Kanji:

Âm Hán:

Yết

Nghĩa: 

Treo, thông báo

Kunyomi ( 訓読み )

 かか ( げる )

Onyomi ( 音読み ).

ケイ

Cách viết:

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
掲げるかかげるtreo
掲示するけいじthông báo, thông tri
掲示けいじsự thông báo; bản thông báo; thông tri; thông báo; thông cáo; thông tri
掲揚けいようsự giương cờ; sự treo cờ
掲載けいさいsự đăng bài lên báo chí; đăng; đăng lên
掲示板けいじばんbản niêm yết các thông báo; bảng thông báo; bảng tin
掲載するけいさいđăng (lên báo chí)

Được đóng lại.