Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 打 (Đả)

Kanji:

Âm Hán:

Đả

Nghĩa: 

Đả kích, ẩu đả

Kunyomi: 

う(つ)

Onyomi: 

Cách viết:

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
値打ちねうちgiá trị; đáng giá
打撲だぼくvết thâm tím
手打ちてうちSự giết chết bằng tay không
打撃だげきđòn đánh; cú sốc; sự thiệt hại
打つうつ đánh; vỗ; đập; va

Được đóng lại.