Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 度 ( Độ )

 

Kanji:

Âm Hán:

 Độ

Nghĩa: 

Mức độ, quá độ, độ lượng

Kunyomi: 

たび

Onyomi: 

ド, ト, タク

Cách viết:

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
この度このたびnhân dịp này
一度いちどkhi nào đó; lần nào đó
一度にいちどにcùng một lúc
丁度ちょうどvừa đúng; vừa chuẩn
二度にど2 lần; 2 độ

Được đóng lại.