Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 年 ( Niên )

 

Kanji:

Âm Hán:

 Niên

Nghĩa: 

Năm , Niên đại

Kunyomi: 

とし

Onyomi: 

ネン

Cách viết:

 

 

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
お年玉おとしだまtiền mừng tuổi năm mới
一年中いちねんじゅう quanh năm; suốt năm
一昨年いっさくねんnăm kia
一万年いちまんねんvạn niên
一年いちねんmột năm

Được đóng lại.