Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 大 ( Đại )

 

Kanji:

Âm Hán:

Đại

Nghĩa: 

To lớn, đại dương, đại lục

Kunyomi: 

おお_きい

Onyomi: 

ダイ, タイ

Cách viết:

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
ばく大ばくだいkhổng lồ; rộng lớn; mênh mông
五大州ごだいしゅうnăm châu
偉大いだいsự vĩ đại; to lớn; xuất chúng
偉大ないだいなvĩ đại
党大会とうたいかいhội nghị Đảng

Được đóng lại.