Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 場 ( Trường )

 

Kanji:

Âm Hán:

Trường

Nghĩa: 

Hội trường, quảng trường

Kunyomi: 

Onyomi: 

ジョオ

Cách viết:

 

 

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
上場株じょうじょうかぶcổ phiêu yết bảng
乗り場のりばđiểm lên xe
会場かいじょうhội trường
不浄場ふじょうばChỗ bẩn thỉu
会議場かいぎじょうPhòng hội nghị; phòng họp

Được đóng lại.