Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 地 ( Địa)

 

Kanji:

Âm Hán:

Địa

Nghĩa: 

Thổ địa, địa đạo

Kunyomi: 

つち,ところ

Onyomi: 

チ, ジ

Cách viết:

 

 

 

Ví dụ:

KanjiHiragananghĩa
二業地にぎょうちKhu vực được cho phép kinh doanh 2 ngành nghề
人心地ひとごこちSự ý thức
仕向地しこうちcảng đích
低地ていちđất thấp
住宅地じゅうたくちđịa hạt; khu vực; quận huyện; khu

Được đóng lại.