Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 回 ( Hồi )

 

Kanji:

Âm Hán:

Hồi

Nghĩa: 

Vu hồi, chương hồi

Kunyomi: 

まわ (る)

Onyomi: 

カイ, エ

Cách viết:

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
一回いっかいmột lần
上回るうわまわるvượt quá
乗回すのりまわすđi vòng quanh
二回にかいHai lần
今回こんかいkỳ này -adv, n; lần này

Được đóng lại.