Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 四 ( Tứ )

 

Kanji:

Âm Hán:

Tứ

Nghĩa: 

Bốn

Kunyomi: 

よ, よつ

Onyomi: 

Cách viết:

 

 

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
四つよっつbốn
四季しきbốn mùa; cả năm
四国しこくsikoku; Shikoku
四つ角よつかどbốn góc; ngã tư
四十よんじゅうbốn mươi

Được đóng lại.