Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 同 ( Đồng )

 

Kanji:

Âm Hán:

Đồng

Nghĩa: 

Đồng nhất, tương đồng

Kunyomi: 

おな(じ)

Onyomi: 

ドオ

Cách viết:

 

 

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
一同いちどう tất cả
協同きょうどうđồng tâm hiệp lực; chung
不同ふどうbất đồng
共同きょうどうcộng đồng
会同かいどうhội đồng

Được đóng lại.