Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 受 ( Thụ )

 

Kanji:

Âm Hán:

Thụ

Nghĩa: 

Nhận, tiếp thụ

Kunyomi: 

う (ける)

Onyomi: 

ジュ

Cách viết:

 

 

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
享受きょうじゅsự hưởng thụ
受かるうかるthi đỗ; đỗ; vượt qua
伝受でんじゅsự truyền thụ (vào nghệ thuật)
受けるうけるchịu (ảnh hưởng)
受け取うけとりhóa đơn; biên nhận

 

Được đóng lại.